Toimitusehdot

 1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Fiex Oy:n (3093780-6) väliseen palveluita ja tuotteita koskevaan sopimukseen. Varatessaan Fiex Oy:n palvelun tai suorittaessaan maksun Fiex Oy:n palvelusta asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sopimus asiakkaan ja Fiex Oy:n välillä syntyy, kun asiakas on varannut palvelun tai suorittanut maksun palvelusta, ja Fiex Oy on tämän vahvistanut.

 1. Palveluiden ja tuotteiden hinnat

Fiex Oy ilmoittaa palveluiden ja tuotteiden hinnat verkkosivuillaan palvelu- ja tuotekohtaisesti. Kaikki esillä olevat hinnat sisältävät Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.

Fiex Oy pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluita tai hintoja. Fiex Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin kaikissa tilanteissa, joissa kulut tai tuotantohinnat nousevat olennaisesti, ja nousu johtuu ennalta arvaamattomista, Fiex Oy:stä riippumattomista ja/tai muutoin sen toimivallan ulottumattomissa olevista syistä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi tarvike- tai polttoainekustannusten olennainen nousu, arvonlisäveron tai muiden verojen muutokset taikka force majeure -syy. Fiex Oy voi käyttää palveluiden tuottamisessa alihankkijoita.

Asiakas on itse velvollinen hankkimaan ja maksamaan voimassa olevan kalastusluvan, ellei toisin ole sovittu.

 1. Palvelun varaaminen ja varauksen vahvistaminen

Fiex Oy käyttää varaus- ja maksupalveluissa vain hyväksyttyjä toimijoita.  Palveluiden varausprosessi ja maksuvaihtoehdot ovat esillä Fiex Oy:n verkkosivuilla. Varauksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki pyydetyt tiedot.

Fiex Oy:n vastaanottama varaus katsotaan vahvistetuksi Fiex Oy:n lähettäessä asiakkaalle varausvahvistuksen tai vahvistaessa varauksen muulla tavoin. Tekemällä varauksen asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja. Varaus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen retken alkua, ellei muuta ole ilmoitettu.

Fiex Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä varausta. Jättäessään varauksen hyväksymättä Fiex Oy palauttaa varauksen yhteydessä mahdollisesti suoritetun maksun asiakkaalle.

 1. Maksaminen

Palveluita voi ostaa varauksen yhteydessä Fiex Oy:n ajanvarauspalvelun kautta, paikan päällä ennen palvelun alkamista tai tapauskohtaisesti Fiex Oy:n käyttämien yhteistyökumppaneiden kautta. Maksut tulee suorittaa euroissa (EUR).

Ajanvarauspalvelussa maksutapana käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit ja muut ilmoitetut maksutavat sekä Fiex Oy:n lahjakortti. Kaikki ajanvaraus- ja asiakastiedot käsitellään aina salattuina (SSL) ja EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.

Paikan päällä ennen palvelun alkamista maksutapana käyvät käteinen, yleisimmät pankki- ja luottokortit, Fiex Oy:n lahjakortti sekä Smartum, Edenred ja Easybreak liikuntasetelit tai liikunta- ja kulttuurisetelit. Liikunta- ja kulttuuriedulla voit maksaa vain henkilökohtaisia liikuntapalveluitasi. Liikunta- ja kulttuurietuja ei voi muuttaa rahaksi, eikä niistä palauteta rahaa.

Maksettaessa lahjakortilla paikan päällä lahjakortti tulee esittää maksun yhteydessä. Verkkokaupassa maksettaessa lahjakortin koodi tulee syöttää sille varattuun tilaan. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi, eikä siitä palauteta rahaa. Lahjakortti on voimassa 12kk ostopäivästä. Kadonneita lahjakortteja ei hyvitetä.

 1. Peruutusehdot

Mikäli asiakas peruu varauksensa, sovelletaan seuraavia peruutusehtoja, ellei retken kuvauksessa ole muuta mainittuna:

 • Peruutus viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkua: veloitamme 10 % kokonaissummasta.
 • Peruutus 8-14 päivää ennen palvelun alkua: veloitamme 45 % kokonaissummasta.
 • Peruutus 7-1 päivää ennen palvelun alkua tai paikalle tulematta jättäminen: veloitamme 100 % kokonaissummasta.

Lisäksi rahapalautuksista veloitetaan käsittelymaksuna 30 €. Rahapalautuksia ei suoriteta, mikäli palvelu on maksettu liikunta- tai kulttuuriedulla. Mikäli palvelu on maksettu lahjakortilla, myös palautus suoritetaan lahjakortilla soveltaen edellä mainittuja peruutusehtoja.

Mikäli asiakas haluaa perua varauksen, pyydämme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian joko sähköpostitse osoitteeseen info@fiex.fi tai soittamalla numeroon +358 44 245 0548 tai +358 45 892 5372. Sähköpostiviestissä tulee ilmoittaa varaajan nimi ja varauksen tiedot.

Fiex Oy pidättää oikeuden perua palvelun tarvittaessa sää- tai turvallisuusolosuhteiden ollessa epäsuotuisat, taikka muusta välttämättömästä syystä. Fiex Oy:n peruessa palvelun, siitä maksettu hinta palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan. Fiex Oy pidättää oikeuden muuttaa palveluiden sisältöä varmistaakseen asiakkaille turvallisen ja mukavan retkikokonaisuuden.

Mikäli Fiex Oy joutuu perumaan palvelun, asiakkaaseen otetaan aina yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen palvelun alkua.

 1. Muutokset

Kaikki mahdolliset varausten muutoksia koskevat pyynnöt tulee tehdä soittamalla tai kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@fiex.fi. Muutosten hyväksymisestä päättää Fiex Oy. Muutoksista veloitetaan käsittelymaksuna 30 €.

Vastuullisena palveluntarjoajana Fiex Oy tai sen mahdollisesti käyttämät alihankkijat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tarvittaessa, kuitenkin siten, että Fiex Oy on tietoinen muutoksista. Palveluita voidaan muuttaa ja/tai siirtää, jos Fiex Oy tai sen alihankkija ei siitä riippumattomista syistä voi noudattaa suunniteltua retkiohjelmaa, eikä palvelun luonne muutu olennaisilta osin. Muutoksen perusteena voivat olla sääolosuhteet, turvallisuus tai force majeure -syy. Muutos voi olla palvelun sisällön tai reitin muuttaminen, retken ajankohdan siirtäminen tai mahdollinen peruuttaminen.

Fiex Oy:llä tai sen alihankkijoilla on oikeus keskeyttää palvelu, mikäli asiakasturvallisuus vaarantuu. Asiakasturvallisuuden vaarantuminen voi johtua sääolosuhteiden muutoksesta tai siitä, että toinen asiakas aiheuttaa toiminnallaan itselleen tai toiselle asiakkaalle turvallisuusriskin taikka asiakkaan terveydentila on uhattuna sairauden tai muun syyn vuoksi.

Mikäli retki joudutaan asiakkaan toiminnan vuoksi keskeyttämään ja tästä aiheutuu kohtuuttomia kuluja, asiakas on velvollinen korvaamaan muutoksista aiheutuneet kulut Fiex Oy:lle ja mahdollisesti muille asiakkaille.

 1. Asiakkaan tulee huomioida ennen retkelle lähtöä:
 • Raskaana olevien tulee huomioida, että tuulinen keli ja veneen tärinä saattavat olla haitallisia raskaudelle.
 • Liikuntarajoitteisten tulee huomioida mahdollinen avustajan tarve.
 • Päihtyneenä oleminen retkellä on kiellettyä.
 • Mikäli asiakkaalla on jokin sairaus, joka voi aiheuttaa äkillisen avuntarpeen, on siitä hyvä mainita oppaalle.